prof. Harvey Lui
Prezes International League of Dermatological Societies; Vancouver, British Columbia, Canada - Professor & Chairman, Dept of Dermatology & Skin Science.
prof. dr hab.n.med. Lidia Rudnicka
Prezes PTD, kierownik Kliniki Dermatologicznej WUM, klinicysta o międzynarodowej renomie, ekspert w zakresie chorób włosów, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworów skóry.
dr hab.n.med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Przewodnicząca O/Świętokrzyskiego PTD, kierownik Kliniki Dermatologii WSzZ w Kielcach, specjalista dermatologii i wenerologii.

prof. dr hab.n.med. Dorota Krasowska
Członek Zarządu PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

prof. dr hab.n.med. Roman Nowicki
Członek Prezydium PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Witold Owczarek, prof. WIM
Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

prof. dr hab.n.med. Jacek Szepietowski
Honorowy Prezes PTD, kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, prorektor ds rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezydent International Forum for the Study of Itch.

prof dr hab.n.med. Cezary Kowalewski
Członek Zarządu PTD, kierownik Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab.n.med. Alicja Kasperska-Zając
Kierownik Europejskiego Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek, Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu.

prof. dr hab.n.med. Joanna Narbutt
Członek Zarządu PTD, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkoloogicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

prof. dr hab.n.med. Adam Reich
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Kliniki Dermatologii  Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

dr n.med. Elżbieta Kłujszo
Zastępca kierownika Kliniki Dermatologii WSzZ w Kielcach, specjalista dermatologii i wenerologii.

prof. dr hab.n.med. Anna Woźniacka
Członek zarządu PTD, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi im. WAM - Centralny Szpital Weteranów.

prof. dr hab.n.med. Joanna Maj
Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii, czlonek zarządu PTD, profesor w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

dr hab.n.med. Anna Lis Święty
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTD, adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, SPSK Śląskiego Uniwerystetu Medycznego w Katowicach.

dr hab.n.med. Agnieszka Żebrowska
Samodzielny praownik naukowy w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi im. WAM - Centralny Szpital Weteranów.

prof. dr hab.n.med. Grażyna Chodorowska
Członek zarządu PTD, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

prof. dr hab.n.med. Ligia Brzezińska-Wcisło
Członek Prezydium PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, SPSK Śląskiego Uniwerystetu Medycznego w Katowicach.

prof. dr hab.n.med. Andrzej Kaszuba
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr hab.n.med. Beata Bergler-Czop
Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, SPSK Śląskiego Uniwerystetu Medycznego w Katowicach.

dr n.med. Ewa Chlebus
właścicielka Kliniki Nova Derm, czlonek Głównej Komisji Rewizyjnej PTD

prof. dr hab.n.med. Katarzyna Woźniak
Profesor w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Magdalena Lange
Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Zbigniew Samochocki, prof. WUM
Adiunkt w Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Barbara Zegarska, prof. UMK
Zastępca Sekretarza PTD, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

prof. dr hab.n.med. Mariola Marchlewicz
Kierownik Zakładu Dermatologii Estetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

dr hab.n.med. Aleksandra Lesiak, prof. UM
Członek zarządu PTD, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

prof. dr hab.n.med. Waldemar Placek
Wiceprezes zarządu PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

prof. dr hab.n.med. Sławomir Majewski
Członek zarządu PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Wioletta Barańska-Rybak
Adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab.n.med. Romuald Maleszka
Członek zarządu PTD, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab.n.med. Zygmunt Adamski
Skarbnik PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr hab.n.med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. GUMed
Członk zarządu PTD, prodziekan Wydziału Lekarskiego, profesor w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab.n.med. Grażyna Kamińska-Winciorek
Specjalistyczna praktyka lekarska.


prof dr hab.n.med. Anna Wojas-Pelc
Wiceprezes PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

dr hab.n.med. Rafał Czajowski, prof. UMK
Członek zarządu PTD, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sponsorzy 
Patroni medialni