Polskie Towarzystwo DermatologiczneKomitet Organizacyjny


Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK - Przewodnicząca
Dr n. med. Małgorzata Słowik-Rylska – Vice-Przewodnicząca
Dr n. med. Elżbieta Kłujszo
lek. Sylwia Cyran-Stemplewska
lek. Marta Jaworska
lek. Magdalena Nosek
mgr Justyna Gręda
mgr Anna Kosowska


Biuro OrganizacyjneSymposium Cracoviense Sp z o.o.
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3
tel. +48 12 4227600
e-mail: padw2018@symposium.pl
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl


 
Sponsorzy 
Patroni medialni