J.M. Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof dr  hab. Jacek Semaniak


Prezydent Miasta Kielce

Wojciech Lubawski 
Sponsorzy 
Patroni medialni