2018-04-18 do  20 -  Kurs z alergologii dla specjalizujących się.

Komitet Naukowy Sympozjum zastrzega sobie zmianę programu.