2018-04-18 do  20 -  Kurs z alergologii dla specjalizujących się. Zapisy na kurs w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (http://www.cmkp.edu.pl/).

Komitet Naukowy Sympozjum zastrzega sobie zmianę programu.


Sponsorzy 
Patroni medialni